vitajte na stránkach

PRETORIAN security services

Dovoľte nám predstaviť našú súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá patrí k popredným bezpečnostným službám na Slovensku. Pôsobíme v segmente  zabezpečovania poriadku na športových  podujatiach, koncertoch, festivaloch a  iných veľkých kultúrno – spoločenských podujatiach.

ochrana športových podujatí

Športom žijeme!

Už od založenia našej spoločnosti sa sústreďujeme najmä na zabezpečovanie veľkých športových a kultúrnych podujatí s množstvom rizikových faktorov. Náš skúsený tím odborníkov pravidelne zabezpečuje domáce futbalové zápasy ŠK Slovan Bratislava.

zabezpečenie festivalov a koncertov

30 tisícové publikum? My to zvládneme!

Zabezpečenie veľkých koncertov, z ktorých na najväčšom sa zúčastnilo cez 30 000 divákov. Skúsenosti, ktoré sme za roky nášho pôsobenia získali nám umožňujú nastaviť bezpečnostnú stratégiu a zabezpečiť podujatia veľkých rozmerov, na ktoré iné bezpečnostné služby nemajú kapacity.

ĎALŠIE SLUŽBY

Bezpečnostné riešenia

Naša spoločnosť poskytuje celú škálu profesionálnych bezpečnostných riešení, ktoré sú šité na mieru potrebám našich klientov. Medzi naše zásady patrí jednoduchosť, profesionalita a transparentnosť pri všetkých činnostiach súvisiacich so zabezpečovaním potrieb našich klientov.

Zabezpečenie stavenísk

Poskytujeme zabezpečenie stavenísk vo všetkých etapách výstavby. Na stavenisku zabezpečujeme inštaláciu kamier podľa potrieb aj termokamier videoanalýzou a poplachových systémov, ktoré následne prepájame s našim pultom centralizovanej ochrany vďaka čomu sme schopný okamžite reagovať a vyslať našu motorizovanú zásahovú jednotku na preverenie miesta vzniku bezpečnostného narušenia.

Zabezpečenie administratívnych budov

Zabezpečujeme komplexnú ochranu administratívnych budov založenú na kombinovaných technologicko – personálnych riešeniach, ktoré zahŕňajú strážne služby, recepčné služby, informátorské služby a montáž kamerových, zabezpečovacích, poplachových systémov a systémov kontroly vstupov.

Zabezpečenie objektov bankového sektoru

Spoločnosť Pretorian Security si uvedomuje, že nároky na bezpečnosť v bankovom sektore sú jedny z najvyšších v rámci celého bezpečnostného priemyslu. Široké portfólio našich bezpečnostných riešení nám umožňuje nastaviť optimálnu a nákladovo efektívnu stratégiu za súčastného dodržania prísnych bezpečnostných štandardov v tejto oblasti.

Zabezpečenie objektov v energetike

Vysoké nároky, ktoré kladieme na našich zamestnancov nám umožňujú, aby sme mohli pôsobiť aj v náročnom sektore ako je energetika. Naši zamestnanci sú pravidelne testovaní a preškolovaní v znalosti všetkých relevantných bezpečnostných postupov, vďaka čomu vedia efektívne reagovať na vznik bezpečnostných incidentov.

Zabezpečenie logistických objektov a vozidiel

Bezpečnostný pracovníci našej spoločnosti podľa presne zadefinovaných postupov vykonávajú kontrolu oprávnenosti vjazdu a výjazdu vozidiel.

Bezpečnostné riešenia spoločnosti Pretorian Security v oblasti logistiky zahŕňajú aj kontrolovanie a monitorovanie priestorov expedície, príjmu a skladových priestorov. Túto činnosť vykonávame prostredníctvom nášho sofistikovaného riešenia kamerového systému.

Sme schopní zabezpečiť taktiež poskytovanie monitorovacích modulov pre vozidlá, ktoré sú štandardne vybavené zariadeniami GPS, možnosťou identifikácie vodiča a tiesňovým tlačidlom na privolanie pomoci. Celý modul je prepojený s našim PCO, čo zaisťuje prehľad o bezpečnosti vodiča a polohe vozidla.

Zabezpečenie Retailu

Bezpečnostné riešenia, ktoré naša spoločnosť poskytuje v sektore Retail zahŕňajú obchôdzkovú a kontrolnú činnosť bezpečnostných pracovníkov v predajniach, ale aj kontrolované nákupy, kedy pracovník v utajení skúša fingované nákupy pričom sa snaží odcudziť produkty bez povšimnutia personálu predajne. V predajňach sme schopní nainštalovať skryté kamery na rizikové miesta a taktiež kamery s videoanalýzou obrazu, ktoré môžu slúžiť na analyzovanie potrieb a preferencií ich zákazníkov.

Zabezpečenie osobnej ochrany

Zabezpečujeme  aj vysokošpecializované služby osobnej ochrany známe ako bodyguarding. Tieto  služby zahŕňajú preventívne opatrenia ako napr. kontrola miesta pred príchodom chránenej osoby ako aj výkon samotnej ochrany na mieste.

Bezpečnostní pracovníci  vykonávajúci služby bodyguardingu sú špeciálne vyškolení na zvládanie krízových situácií a vybavení potrebnými obrannými a technickými prostriedkami.

Zabezpečenie priemyselných a výrobných objektov

Zamestnanci spoločnosti Pretorian Security dozerajú na bezpečnosť zamestnancov na pracovisku, vykonávajú kontrolu oprávnenosti vjazdu a výjazdu vozidiel, správu kľúčov a ID kariet. Naše bezpečnostné riešenia zahŕňajú aj kontrolu priestorov príjmu, expedície materiálu a skladových priestorov. Túto činnosť vykonávame prostredníctvom nášho sofistikovaného riešenia kamerového systému.

Služby technickej ochrany objektov

pult centralizovanej ochrany

  • Prenos a spracovanie signálov z kamerových (CCTV), protipožiarnych (EPS), poplachových (EZS) technologických systémov
  • Vlastné zásahové jednotky, ktoré sú v prípade potreby schopné ihneď vyraziť na miesto poplachu
  • Archiváciu všetkých bezpečnostných signálov
  • Centralizovaný dispečing s pôsobnosťou na celom území SR
  • Monitorovanie chránených objektov rádiovou, telefónnou, IP, GPRS komunikáciou
  • Do nášho pultu centralizovanej ochrany sme ako jedna z mála bezpečnostných služieb implementovali IoT komunikáciu určenú pre internet vecí na technológiach NB-IoT, Sigfox a LoRaWAN
  • Autorizovaný prístup oprávnených osôb do klientskej zóny systému pultu centralizovanej ochrany
  • Profesionálnu rádiovú komunikáciu zásahových jednotiek
  • Nepretržité nahrávanie všetkej komunikácie pultu centralizovanej ochrany

pridaj sa k nám

Ak Ťa láka svet súkromných bezpečnostných služieb a chceš sa stať súčasťou dynamicky sa rozvíjajúcej profesionálnej SBS, ktorá dbá na vysokú úroveň kvality svojich služieb neváhaj a zašli nám svoj životopis na        e-mail info@pretoriansecurity.sk, alebo nás kontaktuj na telefónnom čísle …………….

kontakt

PRETORIAN SECURITY s. r. o.,
Kresánkova 8, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
IČO: 50465414

Hotspots Background
Hotspot Image

Viktora Tegelhoffa 4, Bratislava